Curriculum Vitae

Europaas

Informaţii personale

Nume/Prenume

Ţîbrigan Victor

Adresă

str. Mihai Eminescu nr. 56, com. Vărvăreuca, r-ul Floreşti, cod poştal MD-5040, Rep. Moldova

Telefon

Mobil: (373-068) 138418 (Rep. Moldova)

Fax(uri)

E-mail

tibriganvictor@yahoo.com

Naţionalitate

Română

Data naşterii

03.06.1949

Sex

Masculin

Domeniul ocupaţional

Muzeograf

Experienţa profesională

Perioada

Din 1976 până în 1993

Funcţia sau postul ocupat

Tehnician cinema

Activităţi şi responsabilităţi principale

Numele şi adresa angajatorului

Primăria comuna Vărvăreuca

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Cultură

Educaţie şi formare

Perioada

Din 1973 până în 1975

Calificare/diploma obţinută

Tehnician

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

-fizică

-automatică

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

Grupul Şcolar Tehnic din Soroca

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională

Preuniversitar

Aptitudini şi competenţe personale

Limba maternă

Limba Română

Limba străină cunoscută

Limba Rusă  (utilizator experimentat)

Competenţe şi abilităţi sociale

În prezent, în cadrul AO (Asociaţie Obştească) “Memoria”, organizez excursii cu tinerii din comuna Vărvăreuca, având ca scop menţinerea, promovarea şi afirmarea identităţii lor culturale, etnice, lingvistice şi religioase. Împreună cu locuitorii din comună am reuşit să reamenajez “Fântâna Eroilor”,  să construiesc o Troiţă şi să organizez ceremonii de comemorare a ostaşilor români căzuţi în luptă. În anii ’90 am participat la mişcarea pentru eliberarea naţională a Basarabiei; participând la „Podul de flori”, greve şi manifestaţii pro-unioniste  (anii 1992 şi 2002)

Competenţe şi aptitudini organizatorice

Deţin funcţia de preşedinte al AO “Memoria – muzeul ostaşului român” din Rep. Moldova  în cadrul căreia   am desfăşurat diferite proiecte: reparaţii ale obiectivelor istorice, excursii, săpături arheologice, colectarea exponatelor etc.

Competenţe şi aptitudini tehnice

Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului

Aplicaţii Microsoft Ofice: Word

Competenţe şi aptitudini artistice

Pasionat de istorie, pictură, muzică

Alte competenţe şi aptitudini

Hobby: mersul pe bicicletă, înotul, şahul